Vlajkové stožiare - stacionárne

Vlajkové stožiare - stacionárne

Vlajkové stožiare sú určené k pevnému osadeniu pätiek do betónoveho základu. Pätky sú vždy súčasťou stožiarov a môžu byť pevné alebo sklopné. Dodávané stožiare sú hliníkové alebo sklolaminátové.